Volver

Pou de Caseta Miralles, de Dilluns o Pouet de Gasparó

Código
1
Denominación
Pou de Caseta Miralles, de Dilluns o Pouet de Gasparó
Municipio
XIXONA
Comarca
L'ALACANTÍ
Provincia
ALICANTE
Localización
Serra de la Carrasqueta
Uso primitivo
Defensivo
Uso actual
Residencial
Fecha construcción
S.XIX posiblement
Acceso tradicional
Des de la N-340 (Alcoi-Xixona), quilòmetre 119,5, pel camí carreter wue passa pel mas de sant Ignasi, mas de Brossa i mas de Niño. Entre aquests dos últims i sobre el camí, s'hi troba el pou de neu
Edificio instalación
Nevera de planta circular amb pou
Estado contexto
El risc de conservació es baix / mitjà
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep Mª Segura Martí
Fecha
01/09/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Vessant SE de la Carrasqueta (immediat al cim -1.204 m.)
Substrat calcari i desenvolupament dels sols
Bosc de pins i algunes carrasques. Àreea d'explotació agrícola a les immediacions del dipòsit
A la zona inferior del dipòsit s'hi troben abancalaments, un aljub i una edificació rural (Caseta Miralles), al costat del camí carreter
Nevera de planta circular. Sobressurt el mur parcialment, fins els 2 m. d'alçada, amb una amplària de 0,70 m
El terraplè s'observa sobre vessant SE
Pou circular, 9 m. de diàmetre. La meitat inferior està excavada en la roca, i conserva una profunditat entre els 6,60 i 5,50 m. (nivell de la base de les portes). Actualment colmatat per derrocs i amb vegetació
Capacitat: 350 m3
Es distingueixen 4 portes d'1,20 m., orientades al NE, Se, SW i NW
Aquestes no conserven la llinda superior de la porta
No resta cap indici de voltes i trespols
Cal suposar que no seria amb volta de maçoneria. Tal vegada un sostre de bigues, canyís i teula
No n'hi ha elements accesoris
Els materials de construcció i orige pedra calcària de l'entorn i de l'exacavació del dipòsit
Excavació del substrat calcari i atalussament de la vessant
Realitzat amb maçoneria en secà i amb morter

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble