Volver

Ermita de Villa Flora, Partida la Lloixa

Código
5
Denominación
Ermita de Villa Flora, Partida la Lloixa
Municipio
SANT JOAN D'ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Es troba a l' oest del Camí del garbinet a Santa Faç o de Vista Alegre
Fecha construcción
Possiblement cap a la meitat del segle XIX
Estado contexto
Abandonada
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Iglesias
Autor
Ajuntament de Sant Joan d' Alacant
Fecha
24/01/09
Notas
L' Ermita de Villa Flora es tracta d' una construcció vinculada a la Finca Sancho. La casa es troba en ruïna total, també els antics jardins es troben abandonats i pràcticament resulten irrecuperables. En aquest sentit, tan sols l' ermita es troba fins a cert punt ben conservada, els elements estructurals i les cobertes estàn en bon estat. El fet de trobar-se oberta la porta és causa d' un creixent deteriorament a l' interior. La restauració encara resulta fàcil i té sentit, més com edifici religiós, que possiblement es trobe dessacralitzat, en quant que memoria d' una finca que, si ben és cert fou important, en l' actualitat es troba en ruïna material. La recuperació deu ser de la mateixa senzillesa que els elements actauls, enlluit de calç i sorra a l' exterior i recuperació del guix interior, reposant l' ara de l' altar.
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Monumento de interés local
Estado
BRL
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

L' Ermita de Villa Flora es troba a l' àmbit territorial de l' anomenada Casa Sancho o Villa Flora, en l' actualitat abandonada i en semiruïna, casa que ocupa el cim d' una lloma arredonida, al peu dels voltants es troba la citada ermita.
Té una planta rectangular, de reduïdes dimensions. Es troba dividida en dos trams en el sentit de major llargària per mig d' un arc toral que determina llunetes als laterals. L' altar està format per un reduït nínxol i fornícula, davant i a inferior altura es troba la taula de l' altar, que és una construcció massissa. Les parets no tenen buits d' il·luminació, llum que entra des de l' exterior únicament per la porta, quan es troba oberta.
A la dreta de l' altar un estret buit terminat en arc de mig punt dóna pas a una xicoteta dependència usada com a sagristia.
Les façanes són més modernes que l' interior. Deixen a la vista les fàbriques de maçoneria irregular, que conserven algunes deixalles d' enlluits de morters. El volum és elemental, amb la coberta a dues aigües amb teula corba. Un xicotet ixent conforma el que és la sagristia.
La porta d' entrada és rectangular, amb llinda de fusta. Damunt del vértex de la coberta es troba una xicoteta espadanya que, al seu moment va tindre la campana.
En quant als elements ornamentals, aquestos són escassos dins de la modèstia de la construcció. A l' exterior són nuls. Els de l' interior es redueixen a l' escarida motlura damunt les quals es recolza l' arc toral i el recercat de motlures planes de la fornícula. Les parets estàn revocades d' un guix enlluit.

Aquesta informació ha sigut extreta del Catàleg de Bens i Espais Protegits de Sant Joan d' Alacant (Revisió del Pla General del Municipi de Sant Joan d' Alacant).

Fotos

Foto Inmueble