Volver

Ermita del Calvari, Partida la Lloixa

Código
6
Denominación
Ermita del Calvari, Partida la Lloixa
Municipio
SANT JOAN D'ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Provincia
ALICANTE
Barrio
La Lloixa
Fecha construcción
Construïda durant el segle XVIII
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Iglesias
Autor
Ajuntament de Sant Joan d' Alacant
Fecha
26/01/09
Notas
La seua importància ràdica fundamentalment en l' emplaçament, damunt d' un puig que domina una extensa porció del territori, la qual cosa provoca un doble joc de percebre i deixar-se percebre. El seu protagonisme augmenta al ser percebuda des de l' autopista. En l' actualitat es troba bandonada i saquejada. El sostre de les naus ha desparegut des de fa molts anys i aquesta situació està danyant la conservació del interior. Ací es detecten diversos incendis que donen como conseqüència l' ennegriment dels sostres. A més hi ha enderrocs i pintades de tot tipus. Per la seua importància en el paisatge, a més de la simbòlica i sentimental, deuría restaurar-se per complet, encara no recupere ni el ús ni la finalitat per a la que fou construida. La restauració deu comportar la recuperació dels escassos elements originals que conserva.
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Monumento de interés local
Estado
BRL (en Tramitación)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La construcció de l' Ermita és exempta, situada en en lo alt d' un puig presideix una amplia extensi´p del territori. La planta és de xicotetes dimensions, en forma de creu grega amb ales tan reduïdes de desenvolupament que accentuen la disposició centralitzada presidida per la cúpula semiesfèrica que domina amb la seua presència l' espai interior.
El nivell del paviment està sobreelevat tres grades damunt del puig circumdant, aquest fet obliga a la construcció d' una escalinata de tres graons per a salvar la diferència.
El sistema constructiu empleat és a base de murs de maçoneria irregular, amb pedra de paredar de reduit grandària.
El volum es pot apreciar exempt, reflectint la forma de l' interior. Les quatre façanes presenten un perfil curvilini que tapa les "cumbreres" de la coberta, resolta a dues aigües damunt de cadascun dels trams. Al centre sobreix la cúpula, recolzada damunt d' un tambor octogonal, sent aquesta forma la del contorn exterior de la planta de la cúpula a la seua vegada coberta de teula corba de ceràmica, hui de color terrós, no queden indicis sobre el que va poder tindre al seu origen.
El buit d' accés és de grans dimensions, sobre tot comparat amb les del connunt. Tan sols hi ha per a la il·luminació interior de dos oculs als costats enfrontats del transepte. Les façanes varen eatr revocades de morter de calç i sorra que li donaba el color característic. Amb posterioritat es varen cobrir amb lletada de calç.
Pel que fa als elements ornamentals, encara que és de reduides dimensions, a l' interior destaca la solució de l' entaulament que es recolza damunt de pilastres planes i de fust llis. Cada fons de nau es totalment llis. Damunt de les pilastres es recolzen els arcs torals en els quals descàrrega la cúpula. Les parets es troben pintades de blanc, els enderrocs que cobreixen el sòl impedixen apreciar l' estat i característiques del paviment. L' ara de l' altar és una senzilla tauleta de planta prismàtica, amb el front conformat per uns perfils corbs.

Aquesta informació ha sigut extreta del Catàleg de Bens i Espais Protegits de Sant Joan d' Alacant (Revisió del Pla General del Municipi de Sant Joan d' Alacant).

Fotos

Foto Inmueble