Volver

Ermita de la Mare de Déu del Loreto, Partida de Santa Faç

Código
7
Denominación
Ermita de la Mare de Déu del Loreto, Partida de Santa Faç
Municipio
SANT JOAN D'ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Junt al cpstat oest del camí de la Creu de Pedra a Sant Joan
Barrio
Partida de Santa Faç
Fecha construcción
Pot datar possiblement del segle XVI
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Iglesias - Ermitas
Autor
Ajuntament de Sant Joan d' Alacant
Fecha
26/01/09
Notas
Arquitectònicament és de molt modesta factura. La seua importància és simbòlica, dins de la cultura popular i la vinculació religiosa al territori. En qualsevol cas fou encertat el treball de conservació efectuat. Per a concluir s' ha de dir que és molt imporatnt la seua conservació. Als plànols municipals consultats no consta dibuixada a l' emplaçament, la qual cosa pot portar a la conclusió de la seua no existència. Entenem que com lloc històric o simbòlic deu de ser recollit i resulta necessari el manteniment en lloc públic.
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Monumento de interés local
Estado
BRL
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Es tracta d' una modesta construcció de planta rectangular, nau única, sense dependències secundàries. Les façanes són planes i llises i estàn terminades es un esquerdejat de morter de claç i sorra.
Sòl es troba el buit que correspon amb l' entrada. La coberta és inclinada a dues aigües, amb teula corba. Damunt del remat de la façana principal hi ha una espadanya que conté la campana de tocs. Flanquejant el buit d' entrada, i adosat a la façana hi ha dos bancs de pedra.
L' Ermita ha sigut recentment objecte de restauració.

Aquesta informació ha sigut extreta del Catàleg de Bens i Espais Protegits de Sant Joan d' Alacant (Revisió del Pla General del Municipi de Sant Joan d' Alacant).