Volver

Molino, Carretera de Torremendo 01

Código
8
Denominación
Molino, Carretera de Torremendo 01
Municipio
ORIHUELA
Comarca
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Provincia
ALICANTE
Topónimo
Finca del Reino
Barrio
Torremendo
Fecha construcción
S.XVIII-XIX
Acceso tradicional
Camí de carro
Nuevo acceso
Carretera de Torremendo a l'estació a 1 km aproximadament
Estado contexto
Corre greu risc per l'existència de grans clavills a la part superior
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
JAUME BUIGUES VILA I JOAQUIM BOLUFER MARQUES
Fecha
03/09/93
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El molí està situat al capdamunt d'un tossal de materials neògens, sobre un sòl parde-calís amb escletxes de crostes calisses calco-arenítiques
Des del molí es divisa un vast territori d'aportació al.luvial transformat per l'acció antròpica per al conreu d'ametllers i cítrics
Al costat NE del molí hi ha una cisterna seca, amb la seua capella mig enderrocada. I front a la porta N resterm en peu els murs arruinats d'una vivenda de dues crugies amb corral ras (potser amb cobert i ras)
Es tracta d'una construcció aillada, cilíndrica, més alta que ampla, amb cintell i dues portes enfrontades cara per cara i orientada l'una cap al nord i l'altra cap al sud
La torre està bastida en pedra calissa dels voltants del propi tossal, l'origen de la qual són crostes calsificades en mig d'estrets de terres pardo-calisses. Els blocs de pedra estan lligats amb morter i lluits amb algeps barrejat amb fragments de roca cristalitzada
A la planta baixa tan es pot accedir pel nord com pel sud, des d'on arranca una escala recta amb traça interior circular. Està mig tapada pels enderrocs dels sòls dels pisos superiors del molí, entre els quals s'aprecien fragments de les moles. Al seu interior es conserven tres armaris de diferents dimensions dins del mig cau una canaleta que provinent del pis superior conduia la farina de la sala de les moles fins la planta baixa
Al primer pis hi ha dues finestres d'espiera enfrontades i col.locades just dal de les portes, també l'escala recta (enderrocada) que comunicava aquesta sala amb el pis superior
El cobriment, segons informa German Gilabert Hernández, era de forma cònica, construit amb fusta, d'ell sobreixia un eix on anaven encastades pals (vuit veles). A la part de darrere de l'esmentat eix hi havia un llarg pal que es recolzava al terra i valia a girar els brassos
Realitzat amb pedra calissa extreta de les escletxes calcàries del tossal. Morter de calç, algeps. Fusta i canya
Construit amb paredat comú

Proceso

Energia eòlica

Croquis

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble