Volver

Molino de Viento, Camino del Carro

Código
17
Denominación
Molino de Viento, Camino del Carro
Municipio
ROJALES
Comarca
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Cabezo del Molino de Viento
Fecha construcción
S.XVIII - XIX
Fecha transformaciones
1985 aproximadamente
Acceso tradicional
Camí de carro, sense ús
Nuevo acceso
No n'hi ha
Edificio instalación
No cap
Estado contexto
El risc de conservació son les inclemències climàtiques
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
15/09/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El mkolí està situat a la part d'un turó, però no al caramull, de materiales quaternaris, on abunden els fòssils de moluscs bivalvs que tant podrien qualificar de neògens con de quaternaris
Des del molí es divisa al N una àrea de terrasses fluvials i d'al.luvió regades pel riu Segura on es localitzaven conreus forçats i primerencs
L'envolta les serralades d'Oriola-Crevillent. A l'Oest el casc urbà de Rojals i a E. i S. les terres estepàries que envolten el molí
Privada en tràmits de ser adquirida per l'Ajuntament. S'integrarà dins el "Parque Urbano Ladrillar -Centro de Estudios medio-ambientales y etnológicos
A l'altre costat del camí del molí hi ha una casa semi-derruida de fabrica més nova que la del molí. A hores d'ara desconeixem quina seria la seua relació
S'ubica en el camí de carro que passa per davant del molí
Correspon a una construcció aillada, cilíndrica, més alta que ampla, que s'alça sobre un cintell i està bastida amb pedra calissa -bastant fluixa- (la propia de la zona) carejada, travada amb morter i lluida amb algeps
Té dues portes encarades construides en arquitrau que per llinda tenen una solera de fusta que sustenta el pes del mur. Per la part sud s'accedeix a l'escala de 12 graons que dóna accés al primer pis, el qual pis està il.luminat per una finestra d'espiera encarada al sud. Comunicava aquesta cambreta amb el pis superior una latra escala (desapareguda) de 12 graons. La sala de la maquinària està enfosada totalment; la il.luminaven dues finestres, una de desmesurades proporcions -encarada al sud- per a cerregar sacs, i una altra contraposada de dimensions més reduides encarada al Nord. El terra d'aquest pis, per les marques als murs, sembla estava sustentat per dues jàsseres creuades en forma de T que sustentaven el per de les moles
A la planta baixa hi ha tres armaris, dels quals el del mig té una canaleta que baixa des del primer pis, i que estaria conectada amb les moles per on queia la farina
El cobriment extern a desaparegut per estar construit amb materials perribles. La seua forma era cònica. Així mateix han desaparegut tots els forjats dels diferents pisos. L'orientació de les obertures és perfecta i segueix l'eix N-S. A la part alta del mur es conserva un fragment de l'antic enlluit d'algeps
El materials de construcció van ser la pedra calissa del tossal, morter de calç i algeps
A la part nord es construeix un margenet per nivellar el terreny
Realitzat amb paredat comú de filades horitzontals

Proceso

Energía eòlica (vent)

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto Inmueble