Volver

Molino de Egea (Desaparecido)

Código
15
Denominación
Molino de Egea (Desaparecido)
Municipio
PILAR DE LA HORADADA
Comarca
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Provincia
ALICANTE
Localización
Pla del Pilar de la Foradada
Fecha construcción
1855
Fecha transformaciones
Derruido
Acceso tradicional
Camí del carro
Edificio instalación
Molí de vent fariner
Estado contexto
Edifici desaparegut
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Jaume Buigues i Vila / Joaquim Bolufer Marqués
Fecha
03/09/93
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El molí estava ubicat al mig d'un pla quaternari lleugerament inclinat cap a la mar i modelat per les aportacions al·luvials que han format un sòl pardo-calcari.
Envoltant l'espai que ocupava el molí tenim un paisatge agrari en què es localitzen, pel clima i el reg, conreus forçats i extraprimerencs.
Tot allò que avui està construit no té res a veure amb l'antiga construcció i per tant no fem cap comentari.
Les localitats que utilitzaven la instal·lació es la zona rural del Pilar i la Foradada.
L'element a partir del qual es coneix l'existència d'aquest molí és uns inscripció sobre pedra encastada en el mur d'una caseta que hauria substituit a l'emplaçament del molí i en la qual podem llegir, tot emmarcat pel gravat d'una balança:
"AB EQITATE ET
INDUSTRIA UTILITAS
PUBLICA"
"HIZO ESTE MOLINO
DON PEDRO DE EGEA
A 7 DE JUNIO DE 1855"
"DIRIJIDO POR EL MAESTRO
VICENTE REIMUNDA"

Proceso

L'energia utilitzada es la eòlica (vent)

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.