Volver

Nevera del Muixacre o del Mas de Moia

Código
12
Denominación
Nevera del Muixacre o del Mas de Moia
Municipio
MORELLA
Comarca
ELS PORTS
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Mas de Moia, junt al Molló del Muixacre
Acceso tradicional
Accés des de la crta. N-232 (Vinarós-Morella). En el km 53 desviar-se a l'oest, per la crta. que porta a Mas de Llivis i Mas de Torre Segura. Als 2,5 km i passada la font de Llaves, seguir el camí cap a l'esquerra que porta al Mas de Moia (Nota)
Estado contexto
El risc de conservació es mitjà, pel fet del desprendiment al sector NE
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Jorge Cruz Orozco
Fecha
07/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El dipòsit es troba molt a prop del cim del Muixacre (1.274 m), en un ambient, doncs de carena, amb roca calissa nua i sòls poc desenvolupats. La nevera ocupa la capçalera del barranc de Moia
El paisatge natural devia ser de bosc de carrasca, però el ús ramader molt intens ha degradat la vegetació a un estat de matollar
Molt prop del dipòsit es troba el Bassot del Muixacre, hi ha nombrosos murets de pedra seca que separen el Mas de Moia i el Mas de Muixacre, així com aquests dos del camí ramader que passa per la carena
Al costa de la nevera i tot seguint la carena del Muixacre discórre un camí ramader
Planta circular de 6 m. de diàmetre, inscrita en una plataforma quadrada de 7 m. de costat
Pel fet del declivi del pendent, els sectors N i NE del mur queden exempts sobre la vessant. Una plataforma atalussada de materials de l'excavació del pou cobrix aquest sectors. El sector sud enrasa amb la vessant
La plataforma superior quadrada, presenta grans blocs treballats com carreus o llambordes als cantos
El pou és circular, de 6 m. de diàmetre i una profunditat actual de 5,65 m., que pot ser major pel fet del reomplit del fons del pou per caiguda de pedres, abocaments, etc
La capacitat teòrica és de 160 m3. No s'aprecien signes d'escala d'obra
Actualment al fons del pou hi ha nombroses pedres, cobertes per vegetació i un amuntegament de blocs, de 1,80 m. d'altura, per a facilitar l'accés des de l'esvoranc del sector NE. Els murs del pou presenten ringleres ordenades de pedra, molt semblants a les de la nevera de Castellfort
Al sector NE hi ha actualment un esvorans, coincidint amb la part més baixa i exempta del mur, que facilita l'accés a l'interior del pou. Es probable que siga el lloc on es situava l'obertura d'accés
Als voltants del dipòsit hi ha nombroses restes de teula, que amb el reomplit de pedres del pou, poden ser restes de la coberta. Es tracta, però, d'una hipòtesis per comprovar
Els materials de construcció son soca calcària de l'excavació i de l'entorn
El dipòsit aprofita el declivi del vessant
Realitzat amb mamposteria carejada, amb reomplit de tapiera en la plataforma exterior, s'utilitzaren carreus i llambordes

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble