Volver

Nevera del Mas de Colomer

Código
16
Denominación
Nevera del Mas de Colomer
Municipio
MORELLA
Comarca
ELS PORTS
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Mas de Colomer
Acceso tradicional
El dipòsit es troba en la vessant nord del tossal que domina el Mas de Colomer. Aquest es situa a la vora de la carretera N-232 Morella-Vinarós
Estado contexto
El risc de conservació es baix
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Jorge Cruz Orozco
Fecha
07/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La Nevera està situada en la vessant nord del tossalet que domina el Mas de Colomer, que descendeix ràpidament cap el riu Bergantes. Vessant on aflora la roca calcària i coberta per un bosquet de roures amb grans exemplars de càdec
El paisatge de l'entorn ha estat transformat pel fet de trobarse al bell mig del Mas de Colomer. Però, l'indret de la nevera conserva la vegetació original, ja que la forta pendent impedix el conreu
El conjunt del Mas de Colomer es troba a uns 300 m. del dipòsit. Es tracta d'una masia de tamany gran, amb construccions auxilars com l'ermita de Santa Bárbara
El dipòsit és de planta circular, amb un diàmetre de 5,5 m. La part nord, recaient cap el riu Bergantes, presenta un amuntegament de materials de l'excavació en forma de rampa per tal de disminuir el sector del mur que resta exempt
El pou té una profunditat màxima de 7,60 m. i una capacitat teòrica de 180 m3
No s'aprecia escala
L'interior del pou s'utilitzà fa anys com conillera. Actualment està molt cobert de pedres caigudes dels mur, de fem i vegetació: hi ha crescut dos cirerers
El dipòsit probablement tinguera una obertura, situada en el sector N, hui parcialment enderrocat
No s'aprecien actualment restes de la coberta. Pel tamany i la ubicació és possible que el dipòsit no tinguera coberta d'obra
Els materials de construcció es pedra calcària, provinent de l'excavació del pou i de l'entorn
El dipòsit aprofita el declivi de la vessant
Realitzat amb mamposteria bastament carejada sense morter

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble