Volver

Font dels Regatxols

Código
168
Denominación
Font dels Regatxols
Municipio
ARES DEL MAESTRE
Comarca
L'ALT MAESTRAT
Provincia
CASTELLÓN
Localización
En el Barranco de los Molinos
Época
S.XIX (1818)
Uso primitivo
Público
Uso actual
Público
Fecha construcción
1810
Acceso tradicional
Camí que des d'Ares voreja la Mola d'Ares
Estado contexto
Bo
Tipología
Infraestructuras - Infraestructuras territoriales - Infraestructuras hidráulicas - Fuentes públicas
Autor
R. Lloría; S. Selma; J. Soriano
Fecha
25/07/98
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Inscrito D)
Modalidad
Declaración Barranco de los Molinos de Ares del Maestre

Es tracta d'un conjunt format per una font, un abeurador i un safareig
La Font està protegida per un edifici construit en el trencament del pendent, just sota el cingle de la mola de la Vila, on es produeix l'aflorament d'aigua en aprofitar el contacte de diferents materials litològics, amb graons per salvar el desnivell del terreny i accedir-hi. La llinda, el llindar i els brancals estan construits en pedra. A la llinda apareix una data gravada: AÑO 1818. Té la coberta plana coronada per tres pilars, en cadascun dels quals apareix una lletra gravada: A D M. Des de la font es deriva l'aigua cap als abeuradors mitjançant una peça de pedra anomenada regatxol, la qual dóna nom al conjunt
Adossat a la font i contra un ribàs de pedra hi ha un Abeurador rectangular amb dues eixides d'aigua
El Safareig és una construcció de pedra i morter i carreus als angles, amb una coberta de teula àrab a dues aigües vessants davant i darrere Aquesta coberta està construida amb una biga central sostinguda per un mur i sobre ella descansen les bigues travesseres que fan les dues vessants; aquestes bigues estan recobertes per taules i a sobre d'elles estan col.locades les teules. La llinda d'aquesta construcció és de fusta, feta amb dos cabirons que tenen una inscripció que, a causa de l'estat en que es troba la fusta, resulta dificil de llegir. A l'interior trobem el safareig, construit en pedra i impermeabilitzat per dins, i un banc corregut que li dóna la volta, a més de sis cavitats a la paret, dos a la de l'esquerra i quatre a la de la dreta. La conducció d'aigua des de la font és subterrània. Aquesta edificació ha estat rehabilitada recentment amb morter actual, però encara conserva en alguns llocs els morter antic de calç i grava

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble