Volver

Molí de la Bassa Rodona o del Bassot

Código
181
Denominación
Molí de la Bassa Rodona o del Bassot
Municipio
ARES DEL MAESTRE
Comarca
L'ALT MAESTRAT
Provincia
CASTELLÓN
Localización
En el Barranco de los Molinos
Barrio
Barranc dels Molins
Época
S.XVIII (1760)
Uso primitivo
Industrial
Fecha construcción
1760
Acceso tradicional
Barranc dels Molins
Nuevo acceso
Camí de terra pel llit del barranc dels Molins
Estado contexto
Parcialment en ruines
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos hidráulicos
Autor
R. Lloría; S. Selma; J. Soriano
Fecha
20/08/98
Notas
Existe un CD con documentación fotográfica del Inventario de Bienes Muebles de los molinos
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Inscrito D)
Modalidad
Declaración Barranco de los Molinos de Ares del Maestre

És un molí fariner de roda horitzontal situat al marge dret del Barranc dels Molins (Ares), a una altura de 934 m. L'edifici té una planta rectangular i dues altures. Es construñi amb una sola crugia perpendicular al pendent i paral.lela a la façana principal, que es troba immediata al barranc. La coberta és a una aigua vessant cap a la façana i està construida amb teula àrab sobre un embigat de llistons i cabirons de fusta. Actualment es troba ensorrat el cantó de sobre de les moles. Les parets són de maçoneria de pedra careja i travada amb morter de calç, però sense revestir després i deixant la pedra vista completament
La utilització de carreus es concentra a les cantonades de l'edifici, a les finestres i als brancals i el llindar de la porta. La llinda de la porta d'accés és de fusta, com la porta, i a sobre hi ha una pedra amb inscripció "AÑO 1760". Hi ha dues finestres a la planta superior i una a l'inferior, sobre el cacau. La planta baixa es dividix en dues àrees: la part esquerra on es troba l'únic joc de moles que té el molí (una de dalt i una altra de baix) i on esproduia l'activitat de la mòlta; i la part dreta que funcionava com a zona de dipòsit de gra, igual que la planta superior. Dalt de les moles, a la planta superior, hi havia la "limpia", ara malmesa per l'ensorrament parcial del sostre. L'espai de mòlta i de magatzem els dividix un arc transversal que hi ha dins de l'edifici, i que té la seua continuitat en un contrafort exterior en la façana principal
El cacau està prou net, és accessible i s'hi troben restes de la roda d'àleps i de l'arbre del mecanisme de rotació. L'eixida dóna directament al barranc
El molí conserva les estructures annexes del sistema hidràulic que li proporciona l'aigua necessària per funcionar com ara la séquia d'abastiment excavada al terreny argilós, la bassa de forma circular (que li dóna nom) enganxada al pendent i construiida mitjançant un mur perimetral circular de pedra travada amb morter. La bassa disposava d'un vessador que fei circular l'aigua per darrere del molí i també comunica amb aquest mitjançant una rampa inclinada, amb un desnivell superior als 12 m. Aquesta té ara l'entrada tapada i l'escala externa quasi reblida de terra. De fet, actualment la bassa es troba reaprofitada, per emmagatzemar un poc d'aigua, mitjançant una gran lona impermeable que obstruix les eixides pròpies de la bassa

Proceso

Un molí de farina de tipus hidràulic és aquell que utilitza l'aigua com a força motriu i, dins d'aquest, trobem els que són accionats mitjançant una turbina o roda horitzontal La força necessària per fer moure un molí d'aquestes carácterístiques s'obté amb un cabal d'aigua controlat i regulat per fer-lo incidir sobre una roda d'àleps o pales. Aquest cabal d'aigua es transforma en energia motriu en fer girar la roda horitzontal i posar en moviment el mecanisme de mòlta, les moles Aquest objectiu de conduir l'aigua des de la bassa al cacau on es troba la roda d'àleps s'aconseguix mitjançant la construcció d'un cup vertical o d'una rampa inclinada. Des d'un punt de vista arquitectònic es reconeixen per la presència d'una mena de torre o d'una escala de grans blocs cúbics respectivament. Aquests elements hidràulics se situen sempre al darrere del casal i connecten amb la bassa situada en un punt més elevat Per fer moure la roda cal obrir, amb el ganxo d'arrancar la mola, el tap de la segitia i deixar passar l'aigua a l'interior del cacau perquè puga incidir sobre els àleps a una forta pressió

Calendario

Un molí fariner hidràulic està constituit pel casal o edifici pròpiament dit i tota una sèrie de construccions hidràuliques annexes que permeten el seu funcionament (sèquies, bassa, cup o rampa, etc) L'edifici del molí acostuma a ser de dimensions reduides i diferencia clarament dos espais: la sala de moles on es produix tot el procés de treball, i el cacau o carcavó, a sota del molí, on es troba el mecanisme d'impulsió de les moles, bàsicament la roda horitzontal d'àleps Adossat al molí es troba la bassa on emmagatzemar l'aigua que disposa d'una caiguda vertical (cup) o inclinada (rampa) per tal de salvar un desnivell important entre aquesta i el cacau del molí Els molins es localitzen immediats als cursos d'aigua. De fet, l'eixida del cacau acostuma a estar a ran del llit del riu o barranc per retornar-li l'aigua utilitzada Amb el pas del temps la construcció d'un molí buscà nous indrets allunyats dels nuclis de població, cosa que el convertí en un lloc de residència dispers. Aquestes noves construccions combinaran l'espai de treball amb el d'habitatge, esdevenint un gran edifici, amb múltiples estances i construccions annexes que acolliran les activitats d'un establiment rural dispers

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble