COL·LECCIO MUSEOGRÀFICA PERMANENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

COL·LECCIO MUSEOGRÀFICA PERMANENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Servei d'Informàtica, C/ Dr. Moliner, 50 (Campus de Burjassot). BURJASSOT, València

46100 BURJASSOT (Valencia)

Teléfono : 963544310

Email: coleccio.tic@uv.es