Tornar

El Ritual del Pa Beneit

IGPCV
03.132-9998-000001
Denominació
El Ritual del Pa Beneit
Municipi
TORRE DE LES MAÇANES (LA)
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Àmbit
Creences, rituals festius i altres practiques cerimonials
Autor
UNIDAD DE ETNOLOGIA
Any fitxa
2014
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Datos de protección del inmaterial
Secció
Primera
Classificació
Béns immaterials 1ª
Observacions
BIC INMATERIAL, incoado en la resolución de 7 de mayo de 2014 de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, publicado en el DOCV nº 7272, de 13/05/2014. Declarado por el DECRETO 153/2014, de 26 de septiembre, del Consell, y publicado en el DOCV nº 7370 de 29/09/2014. Codigo de identificación de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura: nº 28977
Dades de Declaració
Tipus de Protecció
Declaración BIC inmaterial GVA
Data Signatura Acte
26/09/14
Data Publicació DOGV
29/09/14 Vore DOGV
Data Publicació BOE
20/10/14 Vore BOE
Tipus de Protecció
Incoación BIC inmaterial GVA
Data Signatura Acte
07/05/14
Data Publicació DOGV
13/05/14 Vore DOGV
Dades d' Inscripció
Tipus de Protecció
Inscripción definitiva BIC Ministerio
Data Signatura Acte
28/01/15
N° Inscripció Ministeri
28977

El ritual denominat del Pa Beneit és fruit de la supervivència d'ofrenes paganes amb el pas del temps cristianitzades i ofrenades en honor a sant Gregori, bisbe d'Òstia, el patronatge del qual en la població es remunta a l'any 1658. Constituïx a més un majestuós ritual on la principal protagonista és la dona en el moment de la iniciació o consideració com a tal. Dins de les festes de pans místics a Espanya, el ritual del Pa beneit de la Torre de les Maçanes té un lloc destacat, ja que és la tradició més antiga que atresora la província d'Alacant i una de les poques manifestacions que queden en el conjunt de l'estat espanyol d'aquells rituals medievals d'ofrenes de pans místics, junt amb les de Malaleón a Terol, San Pedro Manrique a Sòria, Escatrón a Saragossa o Santo Domingo de la Calzada a Logronyo. El de La Torre de les Maçanes és un exemple modèlic de la supervivència, a través del temps, i quasi sense mistificacions, d'un ritual agrari que enfonsa les arrels en l'època prehistòrica i ha arribat als nostres dies cristianitzat en certs aspectes formals. En el seu conjunt, és una de les més rares i escasses mostres de pervivència en les nostres terres d'un antic ritu d'aquest tipus.

Calendari

En lo referente al ámbito espacial, la fiesta se desarrolla en la población de La Torre de les Maçanes. El desarrollo del ritual tiene como escenario el templo parroquial de Santa Ana, punto de convergencia del desfile que arranca desde el portal de las casas de los Llumeners. El ámbito temporal se concreta el 9 de mayo, fiesta de san Gregorio Ostiense, patrón de la Torre de les Maçanes.

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble