Tornar

Castillo-Palacio de Altamira

Codi
03.33.065-005
Denominació
Castillo-Palacio de Altamira
Altra denominació
Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE)
Municipi
ELX
Comarca
EL BAIX VINALOPÓ
Província
Alacant
Localització
Plaza Palau
Època
S.XIII torre; S.XVI (1557) recinto; S.XVIII (1757) cuerpo barroco
Ús primitiu
Residencial
Ús actual
Museístic
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració singular
Anotació Ministeri
R-I-51-0001292
Data disposició
22/09/61
Data publicació BOE
24/10/61
Publicacions DOGV
Declaración
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Genèric

En el limite nord-est de la vila murada, entre els horts de palmeres i el riu Vinalopó, s'alça aquest palau. De planta trapezoidal forma un recinte fortificat tancat, a pesar que el seu ús era residencial predomina més el caràcter fortificat. Van haver dues fases de construcció, una primera en la qual es va construir la torre i la part inferior d'algun mur entre els segles XII i XIII, per la qual cosa correspon a època almohade. La resta de l'edifici es va alçar en la segona en el segle XVI, i ja amb posterioritat es va afegir la façana barroca pels senyors d'Altamira. Posseeix tres torres circulars en els angles nord-oest, nord-est i sud-est, mentre que en la façana sud aquesta la torre de l'homenatge de planta quadrada de grans dimensions, que sobreïx de la línia del mur i aquesta rematada per una barbacana defensiva. Al costat d'aquesta torre es troba la façana barroca, que va vindre a substituir a l'antiga entrada. En l'actualitat l'accés es troba pel costat aquest. A l'interior va haver-hi un pati d'armes on es van construir diferents edificacions en el segle XIX, una d'elles era una fàbrica de teixits que en l'actualitat s'ha rehabilitat per al museu. També va haver-hi una presó. Els murs del recinte estan realitzats amb maçoneria en l'exterior i tapial a l'interior, amb carreus a les cantonades, coronats en algunes zones amb merlets i amb troneres inserides en el mur. En l'actualitat l'edifici aquesta aïllat a causa d'una renovació urbana (sventramento) en el barri de Filadors amb la qual va desaparéixer la integració que el palau tenia amb la muralla medieval.

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.