Tornar

Torre del Reloj

IGPCV
03.095-9999-000002
Denominació
Torre del Reloj
Municipi
ONDARA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Plaza del Mercado, esquina a c/ Luis Santonja
Ús primitiu
Defensiu
Ús actual
Públic
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives
Foto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Dades de Declaració
Nom
Declaración BIC genèrica GVA
Data Signatura Acte
11/06/98
Dades d' Entorn
Nom
Entorno de protección BIC genèrico
Data Signatura Acte
11/06/98
Dades d' Inscripció
Nom
Inscripción definitiva BIC Ministerio
Data Signatura Acte
26/08/96
N° Inscripció Ministeri
R-I-51-0009282

La torre es troba assimilada a l'estructura del nucli urbà. Sembla ser (segons la bibliografia) que va formar part d'un edifici tipus palau o castell de planta rectangular situat en l'espai obert ocupat hui pel mercat. Es determina una estructura urbana a base de pomes que tanquen un espai central, la qual cosa suggereix un àmbit defensiu. Es tracta d'una construcció de planta quadrada, de gran altura, subdividida en quatre plantes, tres d'elles manifesten continuïtat en la façana, presentant la quarta una lleugera reculada, la qual cosa fa pensar que aquest volum siga una addició de cronologia posterior. Tan sols s'aprecia una façana esquerdejada en tota la superfície, de la qual només deixa a la vista les motlures coincidents amb els forjats. Els buits són de gran grandària i de realització moderna, si bé de difícil datació. La distribució a l'interior està molt alterada, fent irrecognoscible l'estat original. (S.Varela)

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.