Tornar

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Codi
46.16.094-001
Denominació
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel
Municipi
CATARROJA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ San Miguel
Època
S.XVIII (1730)
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Religiós
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

L'edifici que coneixem en l'actualitat es reedifica sobre un temple anterior del qual no tenim dades. Aquesta reedificació comença segurament en 1681, acabant-se a la fi del mateix segle XVII (probablement 1692). La planta baixa de l'església és un rectangle d'una sola nau sense girola. D'estil neoclàssic, la seua ornamentació, després d'haver passat per diferents vicissituds de diverses èpoques i gustos, va desaparéixer quasi completament en 1936. Altars, imatges, retaules, valuosos llenços, gots sagrats, orfebreria... tot va desaparéixer. Actualment molt reconstituït, el retaule de l'Altar Major conserva l'aire de l'estil primitiu, encara que molt desfigurat després de la reconstrucció. Centrant el presbiteri i pendent de la volta, encara es conserva un superb floró antic decorat en or i ornamentado amb figures d'àngels. La Capella de la Comunió, on antigament era la sagristia, està ornamentada amb senzill estil barroc. Es conserva també l'antiga ornamentació en el cornisamiento al llarg dels murs de la nau, especialment el fris, adornat amb una tija serpentejant que es talla a traços simètrics centrant els arcs formers de les capelles, per àmplies petxines, tot això amb tocs daurats. El cor alt, situat sobre l'atri de la porta principal del temple es rehízo després de la guerra civil. Les dues portades de l'església són molt senzilles i d'arquitectura arquitravada. Sobre dues pilastres adossades, descansa la llinda amb la seua corresponent cornisa, en que els seus dos extrems s'alcen sengles capitells, i sobre el centre de la cornisa hi ha una fornícula, acabant amb una clàssica rematada. A la fi del XVIII va perillar la fàbrica de la torre antiga, que és del primitiu estil del temple anterior. Es va procedir a la seua restauració donant-li l'estil actual. Existeixen algunes restes d'arquitectura industrial com a diverses ximeneres i a la fàbrica de conserves "El Quixot" que atesten la localització de diferents activitats productives en les zones d'eixample residencial i el polígon industrial de la població, destacant l'edifici de l'antiga fàbrica de conserves "El Quixot".

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.