Tornar

Assut del Molí Nou

IGPCV
03.095-9999-000004
Denominació
Assut del Molí Nou
Municipi
ONDARA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Partida Pedregals
Època
S.XVIII ó S.XIX
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Assuts
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Dades de Declaració
Nom
Declaración BRL en tramitación GVA (INFORMAT PATRIMONI)
Data Signatura Acte
22/10/03

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.