Tornar

Molí Coví

IGPCV
03.095-9999-000005
Denominació
Molí Coví
Altra denominació
Molí de Pepe Tono, Molí Ferrando
Municipi
ONDARA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Partida Vinyals
Època
S.XIX
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Molins - Molins hidraùlics
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Dades de Declaració
Nom
Declaración BRL en tramitación GVA (INFORMAT PATRIMONI)
Data Signatura Acte
22/10/03

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.