Tornar

Llavador

IGPCV
03.095-9999-000010
Denominació
Llavador
Altra denominació
Lavadero Público
Municipi
ONDARA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Calle Verge dels Dolors
Ubicació
Calle Verge dels Dolors en su cruce con la Carretera. N-332
Època
S.XX (1950)
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Lavabos públics - Llavadors
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Dades de Declaració
Nom
Declaración BRL en tramitación GVA (INFORMAT PATRIMONI)
Data Signatura Acte
22/10/03

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.