Tornar

Chimenea de Fadrí del Hort de Fadrí

Codi
46.16.094-005
Denominació
Chimenea de Fadrí del Hort de Fadrí
Municipi
CATARROJA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Camino de Paiporta a Santa Ana
Època
S.XX
Ús primitiu
Industrial
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fumerals
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.