Tornar

Chimenea del Hort de Santa Ana

Codi
46.16.094-006
Denominació
Chimenea del Hort de Santa Ana
Municipi
CATARROJA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Camí de Paiporta a Santa Ana
Època
S.XIX (1863)
Ús primitiu
Industrial
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fumerals
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Ximenera de rajola al costat d'un habitatge d'estil mudèjar i motor de reg. Es reconeix el volum de la torre, construcció característica com a habitatge durant els segles XV i XVI i que, posteriorment, es va integrar en l'habitatge.

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.