Tornar

Chimenea del Motor Moderno

Codi
46.16.094-007
Denominació
Chimenea del Motor Moderno
Municipi
CATARROJA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Camí Vell de Torrent
Època
S.XIX
Ús primitiu
Industrial
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fumerals
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Ximenera de rajola al costat d'un motor i una casa d'hort.

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.