Tornar

Retaule Ceràmic de Santa Bàrbera

IGPCV
03.095-9999-000011
Denominació
Retaule Ceràmic de Santa Bàrbera
Municipi
ONDARA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
C/ Virtuts, 12
Ubicació
Façana
Data construcció
Finals del s.XVIII
Data transformacions
La fornícula es dels anys 50 del s.XX
Estat contexte
Bé No hi ha ningún risc de destrucció
Tipologia
Panells ceràmics - Retaules ceràmics rituals
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Data
01/09/94
Foto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Dades de Declaració
Nom
Declaración BRL genèrica GVA
Data Signatura Acte
11/06/98

Procés

Santa Bárbara amb una paloma i la Custódia; vestida amb vestit verd i blau i la túnica groc-taronja. Al costat la torre d'un castell. La orla té triple filet i franja groga i taronja, més un afegit de ceràmica amb motius de rocalla de color blau. Realitzat amb policromia del s.XVIII; groc "lleonat", blau i verd. Núvols blancs. No posee inscripcions. El retaule té un format vertical rectangular de 2x3, les dimensions van ser 42 x 63 cm Té un total de 6 peçes; les dimensions de cada peça individualitzada es 20,7 x 20,7 cm La fornícula presenta un buit rectangular a línia de façana amb rodapeu ceràmic. Realitzat amb maçoneria i ceràmica blava. Les dimensions van ser 60 x 90 cm

Fotos

Foto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.