Tornar

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desemparats

IGPCV
03.095-9999-000012
Denominació
Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desemparats
Municipi
ONDARA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
C/ Desamparats, 17
Ubicació
Façana
Data construcció
1810
Estat contexte
Bé No hi ha ningún risc de destrucció
Tipologia
Panells ceràmics - Retaules ceràmics rituals
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Data
01/09/94
Foto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Dades de Declaració
Nom
Declaración BRL genèrica GVA
Data Signatura Acte
11/06/98

Procés

La Verge dels Desamparts tal com és repeteix en la iconografia del s.XVIII amb capa blava, el Jesuset al braç, damunt de núvols i rodejada d'ángelets i "amorcillos". La orla tiene triple filet taronja sobre franja groga. Realitzat amb policromia del s.XVIII que encara manté : blaus, grocs i gris-manganés. No posee inscripcions. El retaule te un format vertical rectangular de 3x4, les dimensiones van ser 62 x 82 cm Tiene un total de 12 peçes; les dimensions de cada peça individualitzada es 20,4 x 20,4 cm A línia de façana, afegida una orla de marbre. Realitzat amb motlles de marbre i les seus dimensions son 62 x 82 cm

Fotos

Foto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.