Tornar

Retaule Ceràmic de Sant Ferran

IGPCV
03.095-9999-000013
Denominació
Retaule Ceràmic de Sant Ferran
Municipi
ONDARA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Casa de Camp, 42
Ubicació
Façana superior
Barri
Pda. Pedregals
Data construcció
1909
Estat contexte
Bé (sols una peça trencada) No hi ha ningún risc de destrucció
Tipologia
Panells ceràmics - Retaules ceràmics rituals
Autor
Fernando Sendra Bañuls
Data
01/09/94
Foto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Dades de Declaració
Nom
Declaración BRL genèrica GVA
Data Signatura Acte
11/06/98

Procés

El rei Sant Ferran amb tots els atributs reials : corona, espasa, capa i la creu de Calatrava. Sols l'aureola que rodeja la corona li dona caràcter de santitat. No hi ha orla. Realitzat amb predomini dels colors rosa en diferents tonalitats. Posee inscripcions : "SAN FERNANDO". El retaule te un formato rectangular vertical de 1/2 i 1/2 x 3, les dimensions van ser 40 x 60 cm Té un total de 9 peçes; les dimensions de cada peça individualitzada es 20 x 20 cm i 10 x 20 cm El retaule se troba a línia de façana i esta rodejade de motllures amb diferents curvatures. Realitzat amb maçoneria i guix. Les seues dimensions son 50 x 70 cm

Fotos

Foto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.